Privacy- en cookiesbeleid

Restyle Groep Nederland B.V., hierna te noemen RGN, gevestigd aan Wegtersweg 1, 7556 BP in Hengelo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

RGN verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en/of de gegevens die wij krijgen omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief aan ons heeft verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

RGN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en/of uitnodiging voor evenementen
 • Contact met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen in onze diensten of voorwaarden
 • U de mogelijkheid te geven een account aan te maken voor onze online platformen
 • Om goederen en/of diensten bij u of een van uw locaties af te leveren
 • Wettelijke verplichting, zoals ten behoeve van de belastingaangifte

Bewaartermijn persoonsgegevens

RGN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de eerder genoemde doelen te realiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

RGN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst af met de organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zo zorgen dat uw gegevens bij die bedrijven op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid behandeld worden. RGN blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken

De website van RGN maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij een eerste websitebezoek worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling worden onthouden. De analytische cookies gebruiken wij om uw surfgedrag op onze site bij te houden ten behoeve van optimalisatie van de site. De tracking cookies worden gebruikt om het mogelijk te maken u gepersonaliseerde content en advertenties te tonen op andere sites dan die van RGN.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over de door ons gebruikte cookies en uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk voor nadere uitleg op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RGN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen tot de overdracht van uw persoonsgegevens in een digitaal bestand, aan u of een door u genoemde organisatie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.ongering@rgn.nl. Ook indien u van mening bent dat wij ten onrechte persoonsgegevens van minderjarige websitebezoekers hebben verzameld.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Bovendien willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klant in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens

RGN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via m.ongering@rgn.nl. RGN heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.