Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de website van RGN ga je akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Content

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld door RGN. Hoewel wij er alles aan doen de informatie correct en up-to-date te houden, geven wij op geen enkele wijze garantie op de juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en volledigheid van de weergegeven informatie, afbeeldingen en andere graphics. Het gebruik van de op deze site weergegeven informatie is voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

RGN kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie.

Auteursrecht en eigendomsrecht

De site www.rgn.nl, de structuur, vormgeving en alle informatie en materialen op de site zijn eigendom van RGN en/of van haar klanten of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald mag niets van deze website anders gebruikt worden dan voor persoonlijk en niet-commercieel doeleinden. Wanneer je de inhoud van de website op een andere wijze wil gebruiken dien je hiervoor eerst toestemming te verkrijgen van RGN.

Aanpassingen aan de website

Het is mogelijk dat de site onjuistheden of typefouten bevat, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden en de fouten zullen na ontdekking gecorrigeerd worden. Daarnaast zal de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt worden. RGN behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder vooraankondiging, wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in een van de elementen van de site.