Blog: medewerkers maken (of kraken) de nieuwe huisstijl

Waar gebeurd: een organisatie zegde de totale huisstijlimplementatie een week van tevoren af. De reden: ze hadden nog niet alle medewerkers geïnformeerd. Dus leveranciers en monteurs van allerhande huisstijldragers moesten worden afgezegd en de implementatie werd uitgesteld.

Blog: Global Recycling Day – Recycle jouw merk

Vandaag, 18 maart, is het Global Recycling Day. Een goed moment om te kijken naar de recycling mogelijkheden bij de implementatie van een nieuw merk of een nieuwe huisstijl. Oude huisstijldragers worden vaak niet hergebruikt, en dat is zonde want er zijn veel manieren om de oude huisstijl op een goede en leuke manier te recyclen of zelfs te upcyclen!

Blog: gekwalificeerd personeel werven met een sterk merk als basis

Krapte op de arbeidsmarkt zorgt onder andere in de zorgsector voor een groot gebrek aan gekwalificeerd personeel. In het tweede kwartaal van 2018 waren er ruim 31.000 openstaande vacatures. Niet alleen in Nederland, maar ook in de VS is er sprake van een grote tekorten en verwachten ze een tekort van ruim 120.000 personeelsleden in 2030. De krapte wordt mede veroorzaakt door de toenemende zorgvraag als gevolg van onder meer de vergrijzing en de terugloop in mantelzorgers. Maar ook doordat er te weinig mensen worden opgeleid voor een baan in de zorg. Met alle gevolgen van dien, zoals ziekteverzuim en uitstroom naar andere beroepsgroepen. Het is voor zorginstellingen dus een grote uitdaging om gekwalificeerd personeel aan te trekken en dat zal de komende jaren niet anders worden