Blog

Gekwalificeerd personeel werven met een sterk merk als basis

Krapte op de arbeidsmarkt zorgt onder andere in de zorgsector voor een groot gebrek aan gekwalificeerd personeel. In het tweede kwartaal van 2018 waren er ruim 31.000 openstaande vacatures. Niet alleen in Nederland, maar ook in de VS is er sprake van een grote tekorten en verwachten ze een tekort van ruim 120.000 personeelsleden in 2030. De krapte wordt mede veroorzaakt door de toenemende zorgvraag als gevolg van onder meer de vergrijzing en de terugloop in mantelzorgers. Maar ook doordat er te weinig mensen worden opgeleid voor een baan in de zorg. Met alle gevolgen van dien, zoals ziekteverzuim en uitstroom naar andere beroepsgroepen. Het is voor zorginstellingen dus een grote uitdaging om gekwalificeerd personeel aan te trekken en dat zal de komende jaren niet anders worden.

Group 79

Een sterk merk als uitgangspunt voor employer branding

Employer branding wordt steeds belangrijker, niet alleen in de zorg maar in alle sectoren. Hierdoor verschuift het recruitmentproces van korte termijn naar de langere termijn en wordt er steeds vaker over recruitment marketing gesproken. In plaats van werven op het moment dat personeel nodig is, is een langere termijn strategie nodig voor het aantrekken van goed en gekwalificeerd personeel. Onderzoek van LinkedIn toont aan dat een sterk merk een positieve invloed heeft op de mate waarin een potentiele kandidaat de organisatie overweegt als werkgever.

Een goed zorgmerk dient als basis voor het ontwikkelen van het werkgeversmerk. Potentiele medewerkers zullen ongetwijfeld al op andere manieren in aanraking zijn gekomen met de organisatie, bijvoorbeeld als patiënt, medewerker van een concurrerende instelling, of bezoeker. Het werkgeversmerk moet dus wel aansluiten bij het algemene beeld van de organisatie. Voor zorgorganisaties betekent dit dat HR en marketing meer moeten gaan samenwerken en dat HR vaker marketingstrategieën moet gebruiken.

Goed personeel behouden

Als na veel pijn en moeite eindelijk de juiste werknemers zijn aangenomen, dan moeten ze natuurlijk ook blijven en met plezier bij de zorginstelling werken. Betrokken en bevlogen medewerkers zijn creatiever, innovatiever en klantgerichter en hebben hart voor hun werk en de organisatie

Is jouw merk er ook klaar voor?Stuur een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Liever nu contact?
Bel ons op +31 88 987 99 00
    Andere
    nieuwsitems