Emaildisclaimer

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is mogelijk vertrouwelijk en niet voor jou bestemd. Als je dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, wil je dan zo vriendelijk zijn dit aan ons te melden en het bericht te verwijderen? Elk ongeoorloofd gebruik of verspreiding van dit bericht, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden. RGN wijst iedere aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of vertraagde overdracht van de informatie in dit bericht van de hand, en kan niet garanderen dat het door jou ontvangen bericht niet is onderschept door derden en / of gemanipuleerd door software om berichten en virussen te verzenden. RGN is de handelsnaam van Restyle Groep Nederland B.V. en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Enschede, Nederland, onder nummer 06084054.